October CMS

October is een gratis, open source en zelfgehost content management systeem (CMS) gebaseerd op de PHP programmeertaal en het Laravel webapplicatiekader.