PostgreSQL

PostgreSQL is een vrije relationele databaseserver, uitgegeven onder de PostgreSQL licence, gelijkwaardig aan de flexibele BSD-licentie.