QGIS

QGIS is een open source geografisch informatiesysteem. Het programma is beschikbaar voor verschillende platforms en besturingssystemen. Men kan geografische gegevens bekijken, bewerken en analyseren.