AFAS

AFAS is een oplossing voor de hele organisatie. Het is één softwarepakket waarmeeje alle administratieve processen in je organisatie kan automatiseren en optimaliseren.